Perspectiefnota 2025: Blijven investeren in Amstelveen

Perspectiefnota 2025: Blijven investeren in Amstelveen

Het Amstelveense college van B en W stuurde op 11 juni 2024 de ‘Perspectiefnota 2025’ aan de gemeenteraad. Hierin staat hoe het college in het komende jaar de ambities uit het coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘Warm hart voor Amstelveen – met kansen voor de toekomst’ wil uitvoeren en welke financiële keuzes daarbij horen. “We blijven doen wat nodig is. Ook al krijgen we net als andere gemeenten minder geld van het Rijk in 2026. We blijven investeren in onze stad om onze dienstverlening en voorzieningen op peil te houden”, zegt wethouder financiën Adam Elzakalai.

Amstelveen ligt op koers
Wethouder Elzakalai: “Met de Perspectiefnota 2025 zijn we halverwege deze bestuursperiode. In het coalitieakkoord hebben wij een bestuurlijke koers neergelegd. Na een tussentijdse terugblik kunnen we zeggen: we liggen op koers. We geven samen met de gemeenteraad met veel inzet invulling aan onze ambities. Veel is al gerealiseerd of in de maak. De komende twee jaar ligt de focus dan ook op verdere uitvoering en afronding. Amstelveen is een financieel gezonde gemeente en wil dat graag blijven. Amstelveen behoort nog steeds tot de gemeenten met de laagste woonlasten. Er komt iets meer duidelijkheid over de financiële verhouding met het Rijk. Zo werd met het uitkomen van de Voorjaarsnota van het Rijk duidelijk dat de opschalingskorting ,volgens ons en ook de VNG een greep uit de gemeentekas, komt te vervallen. Toch zijn niet alle pijnpunten weggenomen en is het beeld na 2026 nog onzeker. We wachten niet met alles op het Rijk en nemen onze verantwoordelijkheid door de stijgende kosten voor de WMO en jeugdhulp financieel in het meerjarenbeeld op te nemen. Met deze Perspectiefnota ligt er een sluitend financieel beeld voor 2025 en 2026.”

Amstelveen heeft een hart voor iedereen
Het sociaal beleid in Amstelveen gaat uit van kansengelijkheid, preventie en vertrouwen. Zo is nieuw armoedebeleid vastgesteld dat uitgaat van vertrouwen dat inwoners zelf de juiste keuze kunnen maken met het geld dat zij ontvangen. Zij krijgen een vast bedrag voor bijvoorbeeld school- en sportspullen en de gemeente stopt met het controleren van bonnetjes. Het project Menselijke Maat zorgt ervoor dat inwoners zich gehoord, gezien en geholpen voelen. Met dit programma zetten we een extra stap op het gebied van communicatie en dienstverlening. De inwoners staan centraal en we gaan voor een integrale aanpak. Met het Actieplan Dementie, De Mens Zien 2024-2026, zetten we alle zeilen bij om Amstelveen een plek te maken waar mensen met beginnende geheugenproblemen of dementie zo lang mogelijk kunnen doen waar zij gelukkig van worden.

Meer woningen
Amstelveen wil met meer woningen en voorzieningen een stad in balans zijn. Zo wordt bedrijventerrein Legmeer veranderd in een levendige, duurzame hoogstedelijke woon-werk wijk met zo’n 4400 woningen, werkplekken en voorzieningen. Daarvoor is een Ontwikkelvisie vastgesteld en geld voor vrijgemaakt. De gemeentewerf en het afvalbrengstation maken plaats voor deze nieuwe wijk, waar ook een school is voorzien. Amstelveen is een gewilde stad waar mensen graag wonen en werken. Woonruimte is schaars, maar de komende jaren wordt er flink gebouwd. Op diverse plekken in Amstelveen worden woningen gebouwd en opgeleverd, zoals woningen voor jongeren bij de Kalkbranderij en 552 grotendeels middeldure appartementen bij het project Olympiade. Ook treft de gemeente voorbereidingen voor de bouw van circa 1400 woningen in de Scheg. Om ervoor te zorgen dat iedereen in Amstelveen kan wonen, is afgesproken om twee derde van alle nieuwe woningen te bouwen voor het sociale en middeldure segment en maakte de gemeente met de woningcorporaties afspraken over een juiste verdeling van woningen.

Groen, duurzaam en gezond Amstelveen
Het college wil een groen, duurzaam en gezond Amstelveen. Voor investeringen in groen, water en recreatieve voorzieningen is een meerjarig fonds ingericht van €10 miljoen. Vorig jaar is met de uitvoering gestart. Naast een ophoging van het budget ‘Groen moet je Doen’ stelt het college voor om middelen te reserveren voor de uitwerking van de Groenvisie, de visie op Gezonde Leefomgeving, het Speelbeleid en een bomenimpuls. De gemeente heeft als ambitie om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Daarom verduurzaamt de gemeente haar eigen gebouwen en stimuleert het verduurzamen van bestaande woningen. De subsidieregeling die hiervoor is opgezet is een succes. De gemeente blijft samen met de partners in de stad werken aan een vitale economie.

Voorzieningen op orde
Voor de onderwijshuisvesting weet het college wat tot na 2030 nodig is. Belangrijkste investeringen in de komende jaren zijn in Orion, De Scheg en de sporthal van het Keizer Karel College. De komende jaren investeert de gemeente ook in het Stadshart en de Cultuurstrip, het Medisch Centrum aan de Lindelaan en het multifunctionele gebouw met een nieuw wijkcentrum Alleman/Bankras.

Verbinding tussen noord en zuid Amstelveen
Voor de inrichting van de A9 overkappingen en het gebied rond de nieuwe snelweg in Amstelveen, zoals de aanpak van de Noordelijke Poeloever, is ook geld gereserveerd. Dit biedt de kans om de verbindingen tussen het noorden en het zuiden van de stad te versterken. De Noordelijke Poeloever vormt de verbinding tussen het Amsterdamse bos, het Oude Dorp en een van de A9 overkappingen. De eerste plannen voor de inrichting van de overkappingen en de Noordelijke Poeloever zijn gemaakt en worden verder uitgewerkt.

Veiligheid belangrijk
Amstelveen is een stad voor iedereen waar inwoners zich veilig voelen. Zichtbare handhaving heeft een positief effect op het veiligheidsgevoel van inwoners. Naast wijkagenten kent de gemeente nu ook wijkboa’s. Daarnaast zet de gemeente in op voorlichting om inwoners en ondernemers weerbaarder te maken tegen cybercriminelen en digitale fraude.

Gemeenteraad
De gemeenteraad besluit in de raadsvergadering van woensdag 17 juli 2024 over de Perspectiefnota.

Foto-onderschrift: Wethouder Financiën Adam Elzakalai bij het voor een deel al opgeleverde project Olympiade met 552 grotendeels middeldure appartementen.

Video
In een video geeft Wethouder Financiën Adam Elzakalai kort uitleg over de Perspectiefnota. De video staat op Vimeo https://vimeo.com/956476737.

Actueel

Wethouder Schiphol van Amstelveen in gesprek met LVNL, Schiphol en MRS over overlast

Naar aanleiding van een brief, waarin de gemeente zijn onvrede over de werkzaamheden in de...

Ontwerp Omgevingsvisie 2040 Amstelveen bloeit: samenwerken aan een groene, vitale, diverse en complete stad

Amstelveen ontwikkelt zich voortdurend. Hoe en waar we in Amstelveen de komende jaren kunnen wonen,...

Gemeente Amstelveen redt Museum Cobra

De gemeenteraad van Amstelveen heeft het advies van het college van B en W overgenomen...

Vijf acties om je te beschermen tegen cyber criminaliteit

Identiteitsfraude, oplichting, phishing en ransomware, allemaal vormen van cybercriminaliteit die veel schade kunnen veroorzaken. Steeds...

Burgemeester en wethouder Economische Zaken op bedrijventour in Amstelveen ‘Zakelijke dienstverlening grote bedrijfstak in de stad’

Op 9 juli 2024 waren burgemeester Tjapko Poppens en wethouder Economische Zaken Adam Elzakalai weer op bedrijventour...
Haico Spijkerboer nieuwe voorzitter VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam
Per 1 september is Haico Spijkerboer (57) de nieuwe voorzitter van VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam....
Wethouder Schiphol van Amstelveen in gesprek met LVNL, Schiphol en MRS over overlast
Naar aanleiding van een brief, waarin de gemeente zijn onvrede over de werkzaamheden in de zomer en het...
Ontwerp Omgevingsvisie 2040 Amstelveen bloeit: samenwerken aan een groene, vitale, diverse en complete stad
Amstelveen ontwikkelt zich voortdurend. Hoe en waar we in Amstelveen de komende jaren kunnen wonen, werken...
Gemeente Amstelveen redt Museum Cobra
De gemeenteraad van Amstelveen heeft het advies van het college van B en W overgenomen en heeft unaniem...
Vijf acties om je te beschermen tegen cyber criminaliteit
Identiteitsfraude, oplichting, phishing en ransomware, allemaal vormen van cybercriminaliteit die veel...

Agenda

10 september 2024
Geen evenementen gevonden!

Word jij ons nieuwe lid?

Welkom bij het leukste ondernemersnetwerk van Amstelveen en omstreken! Wil jij ontdekken of de OA bij jou past? Vul dit formulier in, dan nemen wij binnen 24 uur contact met je op.

Leuk dat je wil komen op een evenement!